Binnen 24 uur uw nieuwe B.V. oprichten

Due diligence onderneming

De Engelse term due diligence betekent letterlijk gepaste zorgvuldigheid. In fusies en overnames is er echter een specifieke betekenis, namelijk boekenonderzoek, bijvoorbeeld bij een bedrijfsovername.

Due diligence onderzoek

Een due diligence-onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie en het in beeld brengen van risico’s en kansen van de over te nemen onderneming. Normaliter richt een due diligence onderzoek zich op financiële, fiscale, juridische en commerciële aspecten.

Het belang

Het uitvoeren van een grondig due diligence onderzoek is eigenlijk onmisbaar indien een belangrijke investeringsbeslissing wordt genomen. Niet alleen is de koper verplicht onderzoek te doen voordat deze koopt, ook geeft een due diligence onderzoek nuttige informatie als basis voor de onderhandelingen en voorkomt verrassingen achteraf.

De resultaten van een due diligence onderzoek kunnen leiden tot aanpassing van de transactievoorwaarden. Zo kan een due diligence onderzoek invloed hebben op de overeengekomen overnameprijs, bijvoorbeeld indien blijkt dat de werkelijke cijfers afwijken van de verwachtingen die de koper had bij het uitbrengen van een bod. Voorbeelden zijn:

  • Te hoog verantwoorde activa zoals debiteuren
  • Niet volledig verantwoorden van verplichtingen
  • Wegvallen van een belangrijke klant
  • Achterblijvende marges
  • Wijzigingen in de kostenstructuur
  • Change of control clausules in belangrijke contracten

Ook komt het voor dat er risico’s worden gesignaleerd die niet direct invloed hebben op de prijs maar wel kunnen leiden tot grote kosten in de toekomst. Dit betreft dan met name zogenaamde latente verplichtingen, zoals een mogelijke claim die nog niet is verantwoord. Indien het risico concreet is, wordt een vrijwaring opgenomen in de koopovereenkomst. Is het risico reëel maar niet concreet, dan wordt meestal een garantie opgenomen in de koopovereenkomst.

Een due diligence onderzoek geeft een goed beeld van de onderneming. In het due diligence rapport worden de sterke en minder sterke kanten van de onderneming beschreven en worden verbeterpunten voor de situatie na overname geformuleerd.

Wenst u informatie over deze dienstverlening?

Ga dan naar de contactpagina