Binnen 24 uur uw nieuwe B.V. oprichten
 

Gegevens van de onderneming waarvan de aandelen moeten worden overgedragen

Naam onderneming *
Statutaire vestigingsplaats *
KvK. nummer: *
Adres Nummer Toevoeging
Postcode Plaats Provincie
 

Wie is de koper van de aandelen?

Gegevens natuurlijke persoon
Achternaam * Voorletters *
Adres * Nummer * Toevoeging
Postcode * Plaats * Provincie
Telefoon Fax Email *  
 
 

Gegevens rechtspersoon
Naam onderneming *
Statutaire vestigingsplaats *
Adres Nummer Toevoeging
Postcode Plaats Provincie
 
 
Uploaden legitmatie: *(alleen PDF bestanden toegestaan, max 2Mb.)
 
 
       
    Print deze pagina